สมอง

10 วิธีสังเกต ภาวะสมองเสื่อม

10 วิธีสังเกต ภาวะสมองเสื่อม หรือความจำเสื่อมคือ สภาวะที่สมองเริ่มมีความบกพร่องต่อความทรงจำ แต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและดูแลตัวเองได้ เช่น ลืมกุญแจรถ ลืมเบอร์โทรศัพท์ หลงๆ ลืมๆ หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่สมองเสื่อมคือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองในทุกหน้าที่ มีผลต่อความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรม การดำเนินชีวิต หรือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติ

เรามี 10 ข้อสังเกตอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.เก็บตัว เซื่องซึม ไม่กระตือรือร้น ไม่ออกสังคม
2.บุคลิกเปลี่ยน อย่างเช่น กลายเป็นคนขี้สงสัย หวาดกลัวง่าย
3.อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวน
4.เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทาง เช่น เก็บนาฬิกาไว้ในตู้เย็น
5.ตัดสินใจไม่เหมาะสม หรือไม่สมเหตุสมผล
6.มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด อย่างเช่น ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข
7.สับสนวันเวลาสถานที่ หลงวัน เวลา บอกที่อยู่ตนเองไม่ได้
8.มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น ลืมคำศัพท์ง่ายๆ ใช้คำผิดความหมาย
9. สูญเสียความจำโดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้น เช่น ลืมบทสนทนา
10. ทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยไม่ได้เหมือนเดิม

สาเหตุของสมองเสื่อมชนิดที่อาจรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้ ที่พบบ่อยมีดังนี้
+ ได้รับสารพิษโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
+ การขาดวิตามิน บี 12
+ ภาวะขาดไทรอยด์ (Hypothyroidism)
+ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
+ เนื้องอกในสมองบางชนิด
+ ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ (Hydrocephalus)
+ สมองอักเสบ
+ ราเรื้อรัง
+ เอดส์ เอชไอวี (HIV)

สาเหตุของสมองเสื่อมชนิดที่ไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติ ที่พบบ่อยมี ดังนี้

+ โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
+ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มาพร้อมอาการทางประสาท (Dementia with Lewy Bodies) สามารถทำให้เสียความทรงจำในระยะสั้น และยังทำให้มีปัญหาในการนอนหลับ อาการประสาทหลอน หรือร่างกายขาดสมดุล
+ สมองเสื่อมชนิด Frontotemporal Dementia: FTD อาการที่พบ ผู้ป่วยจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดจาหยาบคาย หรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น
+ โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้เช่นกัน ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหว และการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
+ ภาวะสมองเสื่อมที่มาจากโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Vascular Dementia) มักจะเกิดในผู้ป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือด เป็นความดันโลหิตสูงระยะยาว โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)
+ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง อาจทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความจำและสมาธิ

มาป้องกันสมองเสื่อมกันเถอะ

 1. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดยเฉพาะเรื่องการหกล้ม
 2. หลีกเลี่ยงการใช้ยา ที่มีผลต่อการทำงานของสมอง การทำให้ง่วงซึม และอาจทำให้เกิดอาการสับสนได้
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี หากพบโรคประจำตัว ควรแก้ไข้และทำตามคำแนะนำ
 4. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
 5. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสมองเสื่อมในอนาคต
 6. ทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด ไม่เศร้า
 7. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยการพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ
 8. ทำกิจกรรมช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ
 9. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน
 10. หมั่นออกกำลังกายชนิดแอโรบิก เดินเร็ว ว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุได้
  ก็จบกันไปแล้วสำหรับบทความ 10 วิธีสังเกต ภาวะสมองเสื่อม

บอกต่อเรื่องน่ารู้ slotxo